Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till Gävle och vår årskonferens den 24-26:e april – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp! Sista anmälningsdag är den 24:e mars.

Vi erbjuder som vanligt storföreläsningar, parallella seminarier, konkreta erfarenheter från våra medlemmar och naturligtvis en fantastik möjlighet till nätverkande och umgänge av högsta klass.

Program

Måndag 24 april

Tisdag 25 april

Onsdag 26 april

11.30 – 13.00
Registrering och lunch

Mingellunch. Lunchen äts allteftersom deltagarna anländer.

13.00 – 13.20
Välkommen!

SOI:s ordförande Emma Breheim och årets moderator Gabriella Ahlström hälsar välkommen till årskonferensen.

13.20 – 14.00
Hur möter vi Media?

Paul Ronge delar med sig av tips och tricks om hur man hanterar mediakontakter.

14.00 – 14.40
Hur lyckas man med effektiv omvärldsbevakning?

Kjell Lindström, Noden AB berättar hur man arbetar effektivt och strukturerat med omvärldsbevakning.

14.45 – 15:15
Kaffe och besök hos utställare

15.15 – 16.15
Parallella seminarier

A. WorkshopMedieträning med Paul Ronge.

B. WorkshopOmvärldsbevakning med Kjell Lindström

C. Krav på förnybart drivmedel och hur man följer uppJoakim Elvius från SMP berättar hur man gör.

D. Nya LOU och ändringar av kontrakt – vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017?Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg från Delphi vägleder oss.

E. Följ med på vår resa i Umeå kommunGabrielle Eriksson Umeå kommun, projektledare för projektet Effektiva inköp berättar om resan mot en kommungemensam Inköpsprocess.

16.30 – 17.00
Gävle kommun presenterar sig.

17.00 – 17.30
Frukt och besök hos utställare

17.30 – 18.00
Securitas löfte inför den offentliga affären.

Säkerhets- och bevakningsbranschen hör till de branscher där överprövningar är som vanligast och begärs i över 50 procent av upphandlingarna. Därför väckte det berättigad uppmärksamhet då dokumentet ”Securitas löfte inför den offentliga affären” släpptes under förra året. Hör Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas, om bakgrunden till löftet och hur det mottagits av kunder och konkurrenter.

18.00 – 19.00
Att leda kreativa processer!

Jonas Michanek, NEW, lär oss hur man får till kreativa möten.

19.00
Avslutning av dag 1 och mingel i utställningen

Mingeltallrik och dryck hos utställarna.

08.30 – 09.30
Årsmöte

09.30 – 10.00
Kaffe och besök hos utställare

10.00 – 10.50
Parallella seminarier

A. Innovationsupphandling – varför fungerar det ibland men ofta inte?Max Rolfstam reder ut vad som krävs för en lyckad innovationsupphandling.

B. Goda affärer för skiftande leverantörsmarknaderFMV berättar hur inköpsfunktionen utvecklat metoder för att matcha en differentierad leverantörsmarknad och tillvarata affärsmöjligheter även i monopolsituationer.

C. Måste man vara ett geni för att kunna häva ett avtal?Ziyene Melki vid Malmö Stad, vinnare av genikampen i SVT, berättar om hur Malmö stad hanterat bristande kvalitet i tjänsten som utförts av en städleverantör. Uppföljning, hävning av avtal och förkastande av anbud pga bristande yrkesskicklighet är några av händelserna. Vi får ta del av Malmö stads erfarenhet och lärdomar av en intressant och händelserik process.

D. Seminarium, spendanalys i praktikenHelena Brynolfsson, ProSourcia

11.00 – 11.10
Inledning dag 2

Gabriella Ahlström hälsar välkommen!

11.10 – 12.00
Samverkan med den idéburna sektorn och framväxten av idéburna-offentliga partnerskap (IOP)

Lars Bryntesson, tidigare bl a ansvarig för statliga utredningar om social ekonomi, idag departementsråd vid Finansdepartementet.

12.00 – 13.00
Mingellunch i Konserthuset

13.00 – 13.40
Förändringsarbete, sen bryter helvetet lös!

Vad är det som gör att förändring upplevs som tungt? Kan förändring vara lätt? Hur samverkar vi med andra för att ge bästa möjliga förutsättningar för förändring? Johan Grip från Gaia vägleder oss.

13.40 – 14.20
Hur beställer man en bra ljudmiljö?

Människans hörsel fungerar bäst utomhus. Idag spenderar vi ca 90% av vår tid ”inte utomhus”. Jonas Christensson berättar om hur konstiga inomhusljud påverkar människor och vad vi behöver tänka på när vi ska upphandla en bra ljudmiljö.

14.20 – 14.50
Kaffe och besök hos utställare

14.50 – 15.30
Mellanhänder – rätt eller fel?

Ann Fryksdahl Konkurrensverket och Ulrika Sjöholm Upphandlingsmyndigheten presenterar sin rapport och svarar på frågor.

15.30 – 16.30
Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt!

Pär Holmgren, meteorolog känd från TV, beskriver de utmaningar vi står inför och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning.

16.30
Slut för dagen

18.45
Välkomstdrink och mingel i Gasklockorna

19.15
Till bords

Prisutdelning Årets inköpare. Underhållning.

08.15 – 09.00
Parallella seminarier

A. Hur står det till med kycklingarna i Thailand?Peter Nohrstedt hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus och Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Landstingens kansli för hållbar upphandling presenterar en rapport om uppföljning av uppfödningen av kycklingar i Thailand.

B. 10 i topp frågor till UpphandlingsmyndighetenPetter Florwald m fl från Upphandlingsmyndigheten berättar.

C. Akademiska hus - från privat inköp till upphandlande myndighet.Våren 2016 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. Då påbörjades ett förändringsarbete för att anpassa upphandlingsprocessen efter den nya verkligheten. Ulf Däversjö, inköpsdirektör på Akademiska hus, berättar om arbetet.

D. Samarbete eller kartell?Allt samarbete är inte tillåtet, när blir ett samarbete mellan leverantörer en olaglig kartell? Representant från Konkurrensverket reder ut begreppen.

09.15 – 10.00
Implementering av Regeringens nationella upphandlingsstrategi och kommande lagstiftningspaket

Ardalan Shekarabi, civilminister, presenterar hur implementeringen av regeringens nationella upphandlingsstrategi fortgår och berättar om kommande lagstiftningspaket. Presentationen följs av ett samtal som leds av moderator Gabriella Ahlström.

10.00 – 10.30
Kaffe och besök hos utställare

10.30 – 11.00
Parallella seminarier

A. Växjö kommun, upphandling av skolverksamhetssystemEllen Bringevik, Växjö kommun berättar om hur man genom konkurrenspräglad dialog upphandlat skolverksamhetssystem.

B. ESPDHur jobbar man med det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet? Praktiska exempel förevisas av Jörgen Carlsson och Janina Reitz från Ålands landskapsregering.

C. Konkurrens, den sjätte upphandlingsrättsliga principen?Från och med den 1 januari gäller det att en upphandling inte får utformas ”i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer missgynnas på ett otillbörligt sätt”. Är detta den sjätte upphandlingsrättsliga principen och vad innebär egentligen ”i syfte att begränsa konkurrensen”? Robert Moldén, som i december 2016 la fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidar oss genom ämnet.

D. Helsingborgs stad – styr upp din direktupphandling!Johan Svensson från Helsingborgs stad berättar om hur man organiserat och utbildat direktupphandlare ute i verksamheterna.

E. Skellefteå kommun – upphandling, anläggningsarbeten med konkurrenspräglad dialogLars Pettersson, verksamhetschef, gata- park, Skellefteå kommun.

11.15 – 12.00
LCA – Life Cycle Assessment, vad är det, och hur gör man?

Johanna Berlin Chef för Energi- och Miljösystemanalys på RISE - Research Institutes of Sweden berättar om hur man använder Livscykelanalys.

12.00 – 12.15
Avslutning

Konferensen avslutas och ort för årskonferensen 2018 avslöjas.

12.15
Lunch

Med reservation för att förändringar i programmet kan komma att ske.

Talare

Emma Breheim
Emma Breheim Ordförande i SOI
Gabriella Ahlström
Gabriella Ahlström Moderator Gabriella Ahlström är en erfaren moderator med en bakgrund som kultur- och samhällsjournalist, bland annat på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och är dessutom känd bland annat från radioprogrammet "Spanarna" i radions P1 där hon sedan länge ingår i den fasta panelen.
Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Civilminister Ministern som brinner för upphandling berättar om kommande lagstiftningspaket och ger en presentation av hur implementeringen av regeringens nationella upphandlingsstrategi fortgår. Presentationen följs av ett samtal som leds av moderator Gabriella Ahlström.
Paul Ronge
Paul Ronge Medierådgivare Hur möter vi media? Paul Ronge delar med sig av tips och tricks om hur man hanterar mediakontakter.
Pär Holmgren
Pär Holmgren Naturskadespecialist och f.d. SVT-meteorolog Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Pär Holmgren, meteorolog känd från TV, beskriver de utmaningar vi står inför och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning.
Max Rolfstam
Max Rolfstam Docent, Aalborg Universitet Innovationsupphandling - varför fungerar det ibland men ofta inte? Max Rolfstam reder ut vad som krävs för en lyckad innovationsupphandling.
Johanna Berlin
Johanna Berlin Chef för Energi- och Miljösystemanalys, RISE - Research Institutes of Sweden Life Cycle Assessment, vad är det, och hur gör man? Johanna Berlin berättar om hur man använder Livscykelanalys.
Ann Fryksdahl
Ulrika Sjöholm
Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm Enhetschef Konkurensverket / Upphandlingsmyndigheten Mellanhänder i upphandling – rätt eller fel? Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm presenterar sin högaktuella rapport och svarar på frågor.
Ulf Däversjö
Ulf Däversjö Inköpschef, Akademiska hus Våren 2016 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. I samma stund påbörjades ett förändringsarbete för att anpassa upphandlingsprocessen efter den nya verkligheten. Ulf Däversjö berättar mer om resan från privat inköp till upphandlande myndighet.
Kjell Lindström
Kjell Lindström Trendspanare och författare, Noden AB Kjell Lindström berättar hur man arbetar effektivt och strukturerat med omvärldsbevakning.
Helena Brynolfsson
Helena Brynolfsson Inköps- och managementkonsult, ProSourcia Vad är en spendanalys och hur använder jag den i praktiken? Helena Brynolfsson berättar mer.
Jon Radefalk
Jon Radefalk Strategisk affärsutvecklare, Securitas Säkerhets- och bevakningsbranschen hör till de branscher där överprövningar är som vanligast och begärs i över 50 procent av upphandlingarna. Därför väckte det berättigad uppmärksamhet då dokumentet ”Securitas löfte inför den offentliga affären” släpptes under förra året. Hör Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas, om bakgrunden till löftet och hur det mottagits av kunder och konkurrenter.
Jonas Michanek
Jonas Michanek Serieentreprenör, NEW Jonas Michanek, författare till boken Idéagenten, har jobbat med utvecklande möten och dess psykiska och fysiska design i drygt femton år. Hör honom berätta om hur man får till kreativa möten.
Lars Bryntesson
Lars Bryntesson Departementsråd, Regeringskansliet Lars Bryntesson, tidigare bl.a. ansvarig för statliga utredningar om social ekonomi, idag departementsråd vid Finansdepartementet, berättar om samverkan med den idéburna sektorn och framväxten av idéburna-offentliga partnerskap (IOP).
Petter Florwald
Petter Florwald Upphandlingsmyndigheten 10 i topp frågor till Upphandlingsmyndigheten. Petter Florwald presenterar vanliga frågor och kloka svar.
Jonas Christensson
Jonas Christensson Konceptutvecklare, Ecophon Hur beställer man en bra ljudmiljö? Människans hörsel fungerar bäst utomhus. Idag spenderar vi ca 90% av vår tid ”inte utomhus”. Jonas Christensson berättar om hur konstiga inomhusljud påverkar människor och vad vi behöver tänka på när vi ska upphandla en bra ljudmiljö.
Pauline Göthberg
Peter Nohrstedt
Peter Nohrstedt och Pauline Göthberg Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus / Nationell samordnare, landstingens kansli för hållbar upphandling Hur står det till med kycklingarna i Thailand? Peter Nohrstedt och Pauline Göthberg presenterar en rapport om uppföljning av uppfödningen av kycklingar i Thailand.
Johan Grip
Johan Grip Konsult och partner, Gaia Leadership Vad är det som gör att förändring upplevs som tungt? Kan förändring vara lätt? Hur samverkar vi med andra för att ge bästa möjliga förutsättningar för förändring? Johan Grip från Gaia vägleder oss.
Anna Ulfsdotter Forssell
Martin Bogg
Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg Advokat och partner, Delphi / Associate, Delphi Nya LOU och ändringar av kontrakt – vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017? Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg vägleder oss.
Joakim Elvius
Joakim Elvius Certifierare, Svensk maskinprovning Joakim Elvius berättar om hur man ställer krav på förnybart drivmedel och hur man sedan följer upp att ställda krav uppfylls.
Robert Moldén
Robert Moldén EU-advokat och partner, Front advokater Från och med den 1 januari gäller det att en upphandling inte får utformas ”i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer missgynnas på ett otillbörligt sätt”. Är detta den sjätte upphandlingsrättsliga principen och vad innebär egentligen ”i syfte att begränsa konkurrensen”? Robert Moldén, som i december 2016 la fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidar oss genom ämnet.
Ellen Bringevik
Ellen Bringevik Upphandlare, Växjö kommun Ellen Bringevik, Växjö kommun, berättar om hur man genom konkurrenspräglad dialog upphandlat skolverksamhetssystem.
Ziyene Melki
Ziyene Melki Upphandlare/geni, Malmö stad Ziyene Melki vid Malmö Stad, vinnare av genikampen i SVT, berättar om hur Malmö stad hanterat bristande kvalitet i tjänsten som utförts av en städleverantör. Uppföljning, hävning av avtal och förkastande av anbud p.g.a. bristande yrkesskicklighet är några av händelserna. Vi får ta del av Malmö stads erfarenhet och lärdomar av en intressant och händelserik process.
Johan Svensson
Johan Svensson Verksamhetsutvecklare, Helsingborgs stad Styr upp din direktupphandling! Johan Svensson från Helsingborgs stad berättar om hur man organiserat och utbildat direktupphandlare ute i verksamheterna.
Gabrielle Eriksson
Gabrielle Eriksson Verksamhetsutvecklare, Umeå kommun Gabrielle Eriksson, projektledare för projektet Effektiva inköp, berättar om resan mot en kommungemensam inköpsprocess i Umeå kommun.
Lars Pettersson
Lars Pettersson Verksamhetschef, gata-park, Skellefteå kommun Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av anläggningsarbeten.
Janina Reitz
Jörgen Carlsson
Janina Reitz och Jörgen Carlsson Upphandlingsjurist, Ålands landskapsregering / Upphandlare, Ålands landskapsregering Hur jobbar man med det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD? Praktiska exempel förevisas av Jörgen Carlsson och Janina Reitz från Ålands landskapsregering.

Pris och Anmälan

Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell. SOI har reserverat ett stort antal hotellrum i Gävle. Sista anmälningsdag är den 24:e mars.

Medlemmar

4500 kr

Du som är medlem i SOI anmäler dig genom att logga in på Min sida. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Icke medlemmar

6300 kr

(middag ingår ej)

Anmäl dig nu till konferensen.
Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Om du som icke medlem ansöker om medlemskap i SOI innan anmälan till årskonferensen så kan du delta till reducerat medlemspris, 4 500 kr. Observera att angivet pris gäller under förutsättning att du uppfyller kraven på medlemskap i SOI.

Konferensmiddagen hålls i Gasklockorna och har begränsat antal middagsplatser. Medlemmar har företräde till middagen. Icke medlemmar erbjuds middag i mån av plats till en kostnad av 800 kr (exkl. moms) och kommer att tillfrågas om deltagande per e-post i början av april. Du kan göra din intresseanmälan till middagen i samband med din registrering.

Studenter

1000 kr

(middag ingår ej)

Vi erbjuder även i år ett begränsat antal studenter att delta i konferensen till priset om 1000 kr exklusive moms. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Studenter anmäler sig via denna länk och betalning sker med kort.

Konferensmiddagen hålls i Gasklockorna och har begränsat antal middagsplatser. Medlemmar har företräde till middagen. Studenter erbjuds middag i mån av plats till en kostnad av 800 kr (exkl. moms) och kommer att tillfrågas om deltagande per e-post i början av april. Du kan göra din intresseanmälan till middagen i samband med din registrering.

Samtliga priser är exklusive moms.

Årets inköpare

I samband med tisdagens middag delar vi ut pris till Årets inköpare.

Årets inköpare utses för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, i första hand medlemmar, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen.

Nomineringen till Årets inköpare 2017 avslutades 28 februari.

Utställare

Som vanligt kommer ett stort antal utställare att finnas på plats.

Är du intresserad av en utställarplats? Kontakta inger.lindback@nex.se för mer information.

Middag

Tisdagskvällens traditionsenliga middag äger i år rum i historisk miljö på Gasklockorna, som är ett nyskapande kulturområde på Brynäs i Gävle. Gasklockorna har bl.a. använts vid stora tv-produktioner som Sveriges mästerkock och IDOL.

Vi är mycket glada att kunna presentera att Fredrik Swahn står för årets middagsunderhållning. Fredrik har en gedigen musikalkarriär med huvudroller i Rent, Hair, West side story m.fl. på sitt cv, medverkat fyra gånger i ”Så ska det låta”, tävlat i Melodifestivalen (-93) och var ansvarig för sommarplågan ”Herrarna i Hagen” (-92).

Efter middagen avslutas kvällen med dans till DJ.

SOI och Gävle kommun ordnar med kostnadsfri busstransport till och från Gasklockorna.

Gasklockorna har begränsat antal middagsplatser. Medlemmar har företräde till middagen. Icke medlemmar och studenter erbjuds middag i mån av plats till en kostnad av 800 kr (exkl. moms) och kommer att tillfrågas om deltagande per e-post i början av april. En intresseanmälan om deltagande vid middagen lämnas i samband med anmälan till konferensen.

Hitta hit

Platsen för årets konferens är Gävle Konserthus.

Kungsbäcksvägen 22, Gävle